Esther Knobel

Flora Palestina Long Petal Necklace.
Flora Palestina Petal Earrings.
Flora Palestina petal pin #1.
Flora Palestina petal pin #2.
Flora Palestina petal pin #3.
Flora Palestina petal pin #4.
Flora Palestina petal pin #5.
Flowers brooch.
Necklace.
Orange flowers brooch.
Yellow dog necklace.